Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи на 05.11.2021 год

Заповед № 329 от 30.09.2021 год. на Кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, за имоти общинска собственост

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

Обява Заповед № 356 от 29.10.2020 год. на Кмета на община Горна Малина Заповед № 385 от 07.12.2020 год. на Кмета на община Горна Малина за определяне на наемател  

Прочети повече