Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи на 05.11.2021 год

Заповед № 329 от 30.09.2021 год. на Кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, за имоти общинска собственост за землищата: с. Макоцево, с. Негушево, с. Осойца, с. Саранци, с. Стъргел и с. Чеканчево

Заповед № 395 от 11.11.2021 год. на кмета на общината за определяне на наемател от търга за с. Чеканчево

Заповед № 396 от 11.11.2021 год. на кмета на общината за определяне на наемател от търга за с. Макоцево

Заповед № 397 от 11.11.2021 год. на кмета на общината за определяне на наемател от търга за с. Стъргел

Заповед № 398 от 11.11.2021 год. на кмета на общината за определяне на наемател от търга за с. Саранци

Заповед № 399 от 11.11.2021 год. на кмета на общината за определяне на наемател от търга за с. Осойца

Заповед № 400 от 11.11.2021 год. на кмета на общината за определяне на наемател от търга за с. Негушево

Заповед № 401 от 11.11.2021 год. на кмета на общината за определяне на наемател от търга за с. Макоцево

Заповед № 405 от 15.11.2021 год. на кмета на общината за определяне на наемател от търга за с. Чеканчево