Върнати решения

Върнати решения от заседание, проведено на 16.02.2024 год. – Word формат | Машинночетим отворен формат

Решение № 15 по протокол № 2 от 27.01.2023 г.

Решения от № 7 до № 12 по протокол № 1 от 25.02.2022 г.

Решение № 128 по протокол № 7 от 10.09.2021 г.

Решение № 127 по протокол № 7 от 10.09.2021 г.

Решение № 142 по протокол № 11 от 07.08.2020 г.

Решение № 141 по протокол № 11 от 07.08.2020 г.

Решение № 140 по протокол № 11 от 07.08.2020 г.

Решение № 113 по протокол 7 от 12.09.2018 г.

Решение № 30 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 29 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 28 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 27 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 26 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 25 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 24 по протокол 2 от 09.03.2018 г.

Решение № 132

Решение № 117

Решение № 105