Решения и протоколи

Всички заседания на Общински съвет Горна Малина са открити и могат да присъстват всички желаещи

Решения от мандат – 2023 – 2027 г.:

Решения по протокол № 3 от 22.03.2024 год. – PDF формат | Word формат | Машинночетим отворен формат

Протокол №3 от заседание, проведено на 22.03.2024 г. Протоколи от комисии, проведени на 20.03.2024 г. – Word формат | Машинночетим отворен формат

Решения по протокол № 2 от 16.02.2024 год. – PDF формат | Word формат | Машинночетим отворен формат

Протокол №2 от заседание, проведено на 16.02.2024 г. Протоколи от комисии, проведени на 14.02.2024 г. – Word формат | Машинночетим отворен формат

Решения по протокол № 1 от 26.01.2024 год. – PDF формат | Word формат | Машинночетим отворен формат

Решения по протокол № 3 от 15.12.2023 год.

Решения по протокол № 2 от 24.11.2023 год.

Решения по протокол № 1 от 13.11.2023 год.


Решения от мандат – 2019 – 2023 г.:

Решения по протокол № 9 от 26.09.2023

Решения по протокол № 8 от 31.08.2023 г.

Решения по протокол № 7 от 30.06.2023 г.

Решения по протокол № 6 от 31.05.2023 г.

Решения по протокол № 5 от 31.03.2023 г.

Решения по протокол № 4 от 28.02.2023 г.

Решения по протокол № 3 от 17.02.2023 г.

Решения по протокол № 2 от 27.01.2023 г.

Решения по протокол № 1 от 13.01.2023 г.

Решения по протокол № 7 от 23.12.2022 г.

Решения по протокол № 6 от 21.10.2022 г.

Решения по протокол № 5 от 02.09.2022 г.

Решения по протокол № 4 от 15.07.2022 г.

Решения по протокол № 3 от 27.05.2022 г.

Решения по протокол № 2 от 01.04.2022 г.

Решения по протокол № 1 от 25.02.2022 г.
Приложение № 1

Решения по протокол № 9 от 23.12.2021 г.

Решения по протокол № 8 от 11.11.2021 г.

Решения по протокол № 7 от 10.09.2021 г.

Решения по протокол № 6 от 13.08.2021 г.

Решения по протокол № 5 от 15.07.2021 г.

Решения по протокол № 4 от 25.06.2021 г.

Решения по протокол № 3 от 29.04.2021 г.

Решения по протокол № 2 от 26.03.2021 г.

Решения по протокол № 1 от 05.02.2021 г.

_________________________________________________

Решения по протокол № 14 от 04.12.2020 г.

Решения по протокол № 13 от 30.10.2020 г.

Решения по протокол № 12 от 11.09.2020 г.

Решения по протокол № 11 от 07.08.2020 г.

Решения по протокол 10 от 12.06.2020 г.

Решения по протокол 9 / 15.04.2020 г.

Решения по протокол 8 / 07.02.2020 г.

Решения по протокол 7 от 17.01.2020 г.

Решения по протокол 6 / 23.12.2019 г.

Решения по протокол 5 / 13.12.2019 г.

Решения по протокол 4/26.11.2019 г.

Решения по протокол 3 / 19.11.2019 г.

Решения по протокол 2 / 12.11.2019 г.

Решения по протокол 1 / 05.11.2019 г.


Решения по протокол 8 / 17.10.2019 г.

Решения по протокол 7 / 13.09.2019 г.

Решения по протокол 6 / 31.07.2019 г.

Решения по протокол 5 / 26.06.2019 г.

Решение № 86 – 98 по протокол 7 от 13.09.2019 г.

Решение № 63 – 85 по протокол 6 от 31.07.2019 г.

Решение № 48 – 62 по протокол 5 от 26.06.2019 г.

Решение № 47 по протокол 4 от 17.05.2019 г.

Решение № 46 по протокол 4 от 17.05.2019 г.

Решение № 45 по протокол 4 от 17.05.2019 г.

Решение № 44 по протокол 4 от 17.05.2019 г.

Решение № 43 по протокол 4 от 17.05.2019 г.

Решение № 42 по протокол 4 от 17.05.2019 г.

Решение № 41 по протокол 4 от 17.05.2019 г.

Решение № 40 по протокол 3 от 27.03.2019 г.

Решение № 39 по протокол 3 от 27.03.2019 г.

Решение № 38 по протокол 3 от 27.03.2019 г.

Решение № 37 по протокол 3 от 27.03.2019 г.

Решение № 36 по протокол 3 от 27.03.2019 г.

Решение № 35 по протокол 3 от 27.03.2019 г.

Решение № 34 по протокол 3 от 27.03.2019 г.

Решение № 33 по протокол 3 от 27.03.2019 г.

Решение № 32 по протокол 3 от 27.03.2019 г.

Решение № 31 по протокол 3 от 27.03.2019 г.

Решение № 30 по протокол 3 от 27.03.2019 г.

Решение № 28 по протокол 3 от 27.03.2019 г.

Решение № 27 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 26 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 25 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 24 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 23 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 22 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 21 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 20 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 19 по протокол 2 от 22.02.2019 г.

Решение № 18 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 17 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 16 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 15 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 14 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 13 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 12 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 11 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 10 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 9 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 8 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 7 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 6 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 5 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 4 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 3 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 2 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Решение № 1 по протокол 1 от 31.01.2019 г.

Архив 2018

Архив 2017

Архив 2015 – 2016

2011 – 2015

Решение № 215

Решение № 214

Решение № 213

Решение № 212

Решение № 211

Решение № 210

Решение № 209

Решение № 208

Решение № 207

Решение № 206

Решение № 205

Решение № 204

Решение № 203

Решение № 202

Решение № 201

Решение № 200

Решение № 199

Решение № 198

Решение № 197

Решение № 196

Решение № 192

Решение № 191

Решение № 190

Решение № 189

Решение № 188

Решение № 187

Решение № 186

Решение № 184

Решение № 183

Решение № 182

Решение № 181

Решение № 180

Решение № 179

Решение № 178

Решение № 177

Решение № 176

Решение № 175

Решение № 174

Решение № 173

Решение № 172

Решение № 171

Решение № 170

Решение № 169

Решение № 168

Решение № 167

Решение № 166

Решение № 165

Решение № 164

Решение № 163

Решение № 162

Решение № 161

Решение № 160

Решение № 159

Решение № 158

Решение № 157

Решение № 156

Решение № 155

Решение № 154

Решение № 153

Решение № 152

Решение № 151

Решение № 150

Решение № 149

Решение № 148

Решение № 147

Решение № 146

Решение № 145

Решение № 144

Решение № 143

Решение № 142

Решение № 141

Решение № 140

Решение № 139

Решение № 138

Решение № 137

Решение № 136

Решение № 135

Решение № 134

Решение № 133

Решение № 132

Решение № 131

Решение № 130

Решение № 129

Решение № 128

Решение № 127

Решение № 126

Решение № 125

Решение № 124

Решение № 123

Решение № 121

Решение № 120

Решение № 119

Решение № 118

Решение № 118

Решение № 117

Решение № 113

Решение № 112

Решение № 111

Решение № 110

Решение № 109

Решение № 108

Решение № 107

Решение № 106

Решение № 105

Решение № 104

Решение № 103

Решение № 102

Решение № 101

Решение № 100

 Архив