Публични регистри

Регистър за новоактувани публични общински имоти в община Горна Малина за периода от 01.01.2016 год. до 21.12.2019 год. – изтегли

Регистър за новоактувани публични общински имоти в община Горна Малина за периода от 01.01.2020 год. до 31.12.2021 год. – изтегли

Регистър за новоактувани частни общински имоти в община Горна Малина за периода от 01.01.2016 год. до 04.07.2019 год. – изтегли

Регистър а новоактувани частни общински имоти в община Горна Малина за периода от 01.01.2020 год. до 31.12.2021 год. – изтегли