Заседание на Общинския съвет през декември

На 15.12.2023 год. /петък/ ще се проведе следващото заседание на Общински съвет Горна Малина, а заседанията на комисиите към него ще се проведат на 13.12.2023 год. /сряда/.

Прочети повече

Уведомление с № 26.00-85-(4) от 24.10.2023 г.

Уведомление с № 26.00-85-(4) от 24.10.2023 г. за издадена виза за проктиране с указан начин на застрояване на „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия в ПИ с идентификатор 16314.52.28

Прочети повече