Общински съветници

Председател: НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

избран с решение № 2 по протокол № 1 от 13.11.2023 г. на ОбС Горна Малина

Членове:
1. ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
2. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
3. ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
4. ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
5. ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
6. ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
7. ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
8. КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ
9. МАЛВИНА АСЕНОВА СТЕФАНОВА
10. МИЛЧО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
11. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
12. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
13. СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА