Общински съветници

Председател: ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

избран с решение № 31 по протокол № 6 от 23.12.2019 г. на ОбС Горна Малина

Членове:
1. АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ МИХОВ
2. ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА
3. ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ
4. ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ
5. ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ
6. ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА
7. ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ
8. ЙОНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
9. МИЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА
10. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ
11. ПЪРВОЛЕТКА ПЕТКОВА ЯНАКИЕВА
12. СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
13. ТАТЯНА ПАВЛОВА ТОДОРОВА