Контакти

Адрес: село Горна Малина 2131, площад „Родолюбие“ № 1
Тел./phone: (07152) 23 20; E-mail: gmalina@gornamalina.bg

Национален телефон за административно обслужване (с гласово меню):
0700 35 958

Работно време на общинска администрация Горна Малина:
Всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа
Приемни дни на Главен архитект и Техническа служба:
Всеки понеделник и четвъртък – от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа;
Приемни дни на Кмета:
Всеки понеделник – от 14:00 до 17:00 часа

Служба ГРАО и Местни данъци и такси – 0889306346
Деловодство – 0882175482
Човешки ресурси – 0885999841
Счетоводство – 0879975311
ТРЗ – Каса – 0889716115
Директор Дирекция „Административно – правно, информационно и техническо обслужване“ – 07152/2320 вътрешен 126
Общинска собственост – 0885999864
Екология и социални дейности – 0885999842
Европроекти – 0888401184

 

 


Карта: