Важни телефони

РПУ гр. Елин Пелин
07256/60 167 и 60 168
РС „Пожарна и аварийна безопасност“
0725/60 160 или при пожар 160
МБАЛ „Света Анна“ /бивша Окръжна болница/ 02/975 90 00
Многопрофилна болница за активно лечение гр. Елин Пелин 0725/60 151
Спешна помощ гр. Елин Пелин
0725/60 150 или 150
Медико-дентален център „Тиерра Медика“ с. Априлово
088 844 4027
„В и К“ ЕООД клон с. Горна Малина
07152/23 93
Електроразпределение гр. Елин Пелин
0725/66 606
Подстанция Априлово
07159/23 66
Държавно лесничейство гр. Елин Пелин
0725/66 001
Районна пътна служба гр. Елин Пелин
0725/60 443