Търг с явно наддаване за продажба

Със Заповед № 352 от 29.11.2023 год. на кмета на общината е обявен за провеждане търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи на 28.09.2021 год.

Заповед № 336 от 30.09.2021 год. на Кмета на общината за определяне на наемател след проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, за

Прочети повече