Обща информация

Управлението на Община Горна Малина се осъществява от законодателен орган – Общински съвет и изпълнителен орган – Кмет.
Общинският съвет е колективен изборен орган, който определя общинската политика за развитие, наблюдава и контролира нейното развитие.
Общинските съветници се избират по пропорционална система, а кметът се избира мажоритарно.
Изборите за общински съветници и кмет и се провеждат на всеки 4 години, чрез общ демократичен и пряк вот с тайно гласуване.