Уведомление до всички заинтересовани на основание чл. 26, ал. 1, чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, и на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, във вр. чл. 131 от ЗУТ за издадена виза за проучване и проектиране с указан начин на застрояване за Фотоволтаична инсталация

Прочети повече

Уведомление до всички заинтересовани на основание чл. 26, ал. 1, чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18 а, ал. 10 от АПК, и на основание чл. 140, ал. 3 от ЗУТ, във вр. чл. 131 от ЗУТ  за издадена виза за проектиране с указан начин на застрояване за „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия“

Прочети повече