Бланки и заявления на често използвани услуги

Информация за предоставяните от Община Горна Малина услуги може да намерите на страницата на Административния регистър, където има подробна информация за предлаганите от администрацията услуги, както и съответните бланки. Административните услуги могат да се заявят и чрез Портала за централизирано заявяване на услугите – EGOV.BG