Работно време на Център за административни услуги в края на годината

Уважаеми граждани на община Горна Малина, уведомяваме Ви, че поради годишно приключване на деловодните системи, на дата: 29.12.2023 г., деловодството ще работи с граждани до 12:00 ч.. От отдел: „АПИТО“

Прочети повече

Търг с явно наддаване за продажба

Със Заповед № 06 от 08.01.2024 год. е открит повторен публичен търг за провеждане търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II /отреден

Прочети повече

Електронно-административни услуги за предстоящите на 29 октомври 2023 г. местни избори

Уважаеми съграждани, На Портала за централизицано заявяване на електронни услуги са публикувани 6 броя електронни услуги, свързани с местните избори на 29.10.2023 г.: 3303 Вписване в избирателния списък по настоящ

Прочети повече

Покана за обществено обсъждане на Проект предложение за „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Горна Малина 2023 – 2026 г“

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.76, ал.З от АПК Кметът на Община Горна Малина КАНИ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА на 15.09.2023 год. от 11,00

Прочети повече