Декларации по чл. 49 от ЗПК

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията на Община ГОРНА МАЛИНА

 

 

 

№ по ред

Входящ № и дата

Вид на декларацията

Име и фамилия

Заемана публична длъжност

1 001 от 11.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Стоянка Дончева гл. експерт ЕУСПП виж декларацията тук
2 002 от 11.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Ганка Христова гл. експерт ОКВМД виж декларацията тук
3 003 от 11.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Десислава Кръстева гл. експерт ИППП виж декларацията тук
4 004 от 14.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Първолетка Янакиева ст. счетоводител виж декларацията тук
5 005 от 14.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Нели Недялкова ст. счетоводител касиер виж декларацията тук
6 006 от 15.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Александрина Георгиева младши счетоводител виж декларацията тук
7 007 от 15.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Иван Генков Директор Общинско предприятие СИП виж декларацията тук
8 008 от 15.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Елена Маринова Началник отдел виж декларацията тук
9 009 от 16.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Мариана Илиева старши счетоводител МДТ виж декларацията тук
10 010 от 16.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Йорданка Банова гл. инспектор АМДТ виж декларацията тук
11 011 от 16.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Иван Генков Директор Общинско предприятие СИП виж декларацията тук
12 012 от 16.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Спаска Атанасова ст. спец. АО кметство Байлово виж декларацията тук
13 013 от 16.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Мария Иванова ст. спец. АО кметство Стъргел виж декларацията тук
14 014 от 16.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Елена Ножарова Директор ДГ “Вяра, Надежда, Любов“ – Горна Малина виж декларацията тук
15 015 от 16.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Георги Цветанов младши експерт виж декларацията тук
16 016 от 16.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Георги Цветанов младши експерт виж декларацията тук
17 017 от 16.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Верка Илиева гл. спец. ЦУИГ, архив и ОбС виж декларацията тук
18 018 от 17.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Маргарита Пешева ст. спец. АО Долна Малина виж декларацията тук
19 019 от 18.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Мария Велинова гл. експерт евроинтеграция виж декларацията тук
20 020 от 18.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Йорданка Тодорова ст. спец. АО Осойца виж декларацията тук
21 021 от 18.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Марияна Благоева ст. спец. АО Белопопци виж декларацията тук
22 022 от 18.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Ива Недялкова гл. спец. ЧР виж декларацията тук
23 023 от 21.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Даниела Чукова Управител ДСП Негушево виж декларацията тук
24 024 от 21.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Траянка Найденова ст. спец. АО Априлово виж декларацията тук
25 025 от 21.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Стоянка Стоянова ст. спец. АО Гайтанево виж декларацията тук
26 026 от 22.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Елена Славова ст. спец. АО Негушево виж декларацията тук
27 027 от 28.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Елена Евтимова ст. спец. АО Чеканчево виж декларацията тук
28 028 от 29.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Николинка Башлийска ст. спец. АО Долно Камарци виж декларацията тук
29 029 от 29.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Трайчо Асенов ст. спец. АО Горно Камарци виж декларацията тук
30 030 от 30.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Камелия Христова гл. специалист АТА виж декларацията тук
31 031 от 31.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Евга Антониева ст. спец. АО Саранци виж декларацията тук
32 032 от 31.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Ангел Симеонов гл. специалист виж декларацията тук
33 033 от 31.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Мариана Гешева гл. специалист КР виж декларацията тук
34 034 от 01.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Лидия Любомирова ст. спец. АО Макоцево виж декларацията тук
35 035 от 01.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Даниела Чукова Управител ДСП Негушево виж декларацията тук
36 036 от 04.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Георги Георгиев гл. спец. ОС виж декларацията тук
37 037 от 05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Селимка Цветкова гл. специалист ГРАО виж декларацията тук
38 038 от 05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Нонка Маслева главен счетоводител виж декларацията тук
39 039 от 05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Мария Павлова Секретар на община виж декларацията тук
40 040 от 05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Теменужка Стоянова гл. специалист КР виж декларацията тук
41 041 от 05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Борислава Петрова ст. счетоводител виж декларацията тук
42 042 от 19.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Теменужка Георгиева ст. специалист ОСЗГ виж декларацията тук
43 043 от 19.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Теменужка Георгиева ст. специалист ОСЗГ виж декларацията тук
44 044 от 19.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Миглена Маринова Управител ЦСРИ – Горна Малина виж декларацията тук
45 045 от 19.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Миглена Маринова Управител ЦСРИ – Горна Малина виж декларацията тук
46 046 от 15.03.2019 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Цветодара Найденова ст. специалист ККД виж декларацията тук
47 047 от 15.03.2019 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветодара Найденова ст. специалист ККД виж декларацията тук
48 088 от 02.09.2019 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Росица Евтимова счетоводител ФАД виж декларацията тук
49 089 от 04.09.2019 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Росица Евтимова счетоводител ФАД виж декларацията тук
50 104 от 13.12.2019 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Моника Николова кметски наместник виж декларацията тук
51 105 от 19.12.2019 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Радой Иванов кметски наместник виж декларацията тук
52 108 от 06.01.2020 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Малина Добрева счетоводител ФАД виж декларацията тук
53 109 от 14.01.2020 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Христина Христова кметски наместник виж декларацията тук
54 110 от 27.01.2020 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Георги Нинов ст. експерт координатор местни дейности виж декларацията тук
55 111 от 27.01.2020 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 част втора интереси

Георги Нинов ст. експерт координатор местни дейности виж декларацията тук
56 112 от 30.01.2020 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 част втора интереси

Малина Добрева счетоводител виж декларацията тук
57 113 от 03.02.2020 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 част втора интереси

Христина Христова кметски наместник виж декларацията тук
58 114 от 13.02.2020 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Марияна Пейковска специалист АО виж декларацията тук
59 115 от 13.03.2020 г.

чл. 35, ал. 1, т. 2 част втора интереси

Марияна Пейковска специалист АО виж декларацията тук
60 116 от 13.05.2020 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Мария Иванова ст. специалист ЦУИГ и деловодство виж декларацията тук
61 117 от 13.05.2020 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Цветелина Петрова ст. специалист МДТ виж декларацията тук
62 148 от 26.05.2020 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Мария Иванова ст. специалист ЦУИГ и деловодство виж декларацията тук
63 149 от 26.05.2020 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Цветелина Петрова ст. специалист МДТ виж декларацията тук
64 165 от 10.06.2020 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Георги Янакиев Директор  на дирекция „АПИТО“ и главен юрисконсулт виж декларацията тук
65 166 от 16.06.2020 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Георги Янакиев Директор  на дирекция „АПИТО“ и главен юрисконсулт виж декларацията тук
66 167 от 01.10.2020 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Людмила Иванова специалист АО виж декларацията тук
67 168 от 01.10.2020 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Людмила Иванова специалист АО виж декларацията тук
68 169 от 02.11.2020 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Ива Нанкова гл. експерт ИППП виж декларацията тук
69 170 от 23.11.2020 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Ива Нанкова гл. експерт ИППП виж декларацията тук
70 219 от 22.07.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Ивелина Малинова кметски наместник с. Долна Малина виж декларацията тук
72 218 от 22.07.2021 г. чл. 35, ал. 1, т. 2, част втора интереси Ивелина Малинова кметски наместник с. Долна Малина виж декларацията тук
73 270 от 01.06.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Галина Колева мл. експерт ЦУИГ – архив и е-управление виж декларацията тук
74 271 от 29.06.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Галина Колева мл. експерт ЦУИГ – архив и е-управление виж декларацията тук
75 272 от 07.09.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Кирил Рашев кметски наместник с. Саранци виж декларацията тук
76 272 от 07.09.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Кирил Рашев кметски наместник с. Саранци виж декларацията тук
77 274 от 28.11.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Десислава Стоянова старши експерт ЦУИГ – архив и е-управление виж декларацията тук
78 275 от 01.12.2022 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Десислава Стоянова старши експерт ЦУИГ – архив и е-управление виж декларациятатук
79 325 от 26.06.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Василка Мишева специалист АО на село Стъргел виж декларацията тук
80 327 от 26.06.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 Мариета Кръстева младши експерт виж декларацията тук
81 328 от 26.06.2023 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мариета Кръстева младши експерт виж декларацията тук
82 329 от 07.12.2023 г. чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК Ивелина Малинова счетоводител виж декларацията тук
83 330 от 07.12.2023 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК Ивелина Малинова счетоводител виж декларацията тук
84 331 от 17.01.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК Димитрина Григорова счетоводител виж декларацията тук
85 332 от 07.02.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК Димитрина Григорова счетоводител виж декларацията тук
86 333 от 14.03.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК Христина Иванова главен специалист „Устройство на територията“ виж декларацията тук
87 334 от 21.03.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК Даниел Иванов младши ексепрт ТСУ виж декларацията тук
88 335 от 21.03.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК Даниел Иванов младши ексепрт ТСУ виж декларацията тук
89 336 от 21.03.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК Борислав Гаврилов старши експерт „Еврофондове“ виж декларацията тук
90 337 от 25.03.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК Моника Нинова старши експерт „ГРАО и гражданско състояние“ виж декларацията тук
91 338 от 25.03.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК Моника Нинова старши експерт „ГРАО и гражданско състояние“ виж декларацията тук
92 342 от 01.04.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК Ангелина Йорданова главен специалист МДТ виж декларацията тук
93 344 от 10.04.2024 г. чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПК Христина Иванова главен специалист „УТ“ виж декларацията тук
94