Транспорт

Община Горна Малина е в непосредствена близост до двете основни пътни артерии в страната, автомагистрала “Хемус” – 15 км и автомагистрала “Тракия” – 25 км .
През територията на общината преминава главен път № 6 София – Бургас с отклонение през проходите “Витиня” и “Арабаконак” за връзка с магистрала “Хемус” и Северна Бъргария. Също така минава и подбалканската ж.п. линия София – Карлово – Бургас и четвъртокласни пътища, свързващи населените места.
Републиканската пътна мрежа на територията на Общината включва пътища с обща дължина 114 км., която се разделя по класове, както следва:
• Пътища І-ви клас – 21,0 км.
• Пътища ІІІ-ти клас – 30,2 км.
• Пътища ІV-ти клас – 62,8 км.
По видове настилка пътната мрежа в общината изцяло е покрита с трайна асфалтова настилка.• Разстояния до летища
Летище София 27 км.
Летище Бургас 338 км.
Летище Варна 435 км.
Летище Пловдив 145 км.
Разстояния до пристанища
Морско пристанище Бургас 338 км
Морско пристанище Варна 440 км.
Речно пристанище Русе 298 км.