Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи на 05.11.2021 год

Заповед № 329 от 30.09.2021 год. на Кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, за имоти общинска собственост

Прочети повече