Община Горна Малина, търси да назначи експерт „социални политика и проекти“ в Отдел: Еврофондове, проекти и програми”

1. Изисквания за заемане на длъжността: – образование – висше, специалност: социални дейности, социална педагогика, психология или други релевантни специалности, управление на проекти; – минимален професионален опит – не се

Прочети повече

Конкурс за назначаване на държавен служител в община Горна Малина

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител в община Горна Малина, с. Горна Малина, пл. „Родолюбие“ №1 На основание

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши

Прочети повече

Прием на войници във военно формирование 28860 – Горна Малина

Обява и изисквания за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни

Прочети повече

Община Горна Малина получи финансиране по проект “Грижа в дома в община Горна Малина“

Община Горна Малина стартира изпълнението на проект № BG05SFPR002-2.001-0224-C01 “Грижа в дома в община Горна Малина” по процедура „Грижа в дома“ от Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027

Прочети повече

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши

Прочети повече

Наемане на войници във военно формирование 22780 с. Долно Камарци

ОБЯВА провеждане на конкурс за наемане на войници във военно формирование 22780 с. Долно Камарци, община Горна Малина, обл. Софийска • на длъжност : „АВТОМАТЧИК“ • основни задължения: охранява районна

Прочети повече