Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади – общинска собственост, находящи се на територията на община Горна Малина

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади – общинска собственост, находящи се на територията на община Горна Малина

Прочети повече

Благодарствено писмо

Кметът на община Горна Малина инж. Ангел Жиланов изпрати днес благодарствени писма до г-жа Румяна Драганова – представляващ Сдружение Зазоряване и до г-н Николай Колев за идеята, перфектната организация и

Прочети повече

Заседание на Общински съвет – Горна Малина през май

На 31.05.2023 год. /сряда/ ще се проведе следващото заседание на Общински съвет Горна Малина, а заседанията на комисиите към него ще се проведат на 30.05.2023 год. /вторник/.

Прочети повече

„Подготовка на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Елин Пелин – Горна Малина“

ПРОЕКТ: „Подготовка на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Елин Пелин – Горна Малина“ ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО Договор № BG06RDNP001-19.610-0037-C01   ПОКАНА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ:

Прочети повече