Заседание на Общински съвет – Горна Малина през май

На 31.05.2023 год. /сряда/ ще се проведе следващото заседание на Общински съвет Горна Малина, а заседанията на комисиите към него ще се проведат на 30.05.2023 год. /вторник/.

Прочети повече

„Подготовка на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Елин Пелин – Горна Малина“

ПРОЕКТ: „Подготовка на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Елин Пелин – Горна Малина“ ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО Договор № BG06RDNP001-19.610-0037-C01   ПОКАНА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ:

Прочети повече

От 09.05.2023 г. стартира разделното събиране  на растителни биоотпадъци от домакинствата на територията на община Горна Малина

Разделното събиране на биоотпадъци е важен елемент от грижата за чиста околна среда, по-малко количество депонирани отпадъци и повече спестени ресурси. Разделно събраните биоотпадъци се превръщат в ценен компост –

Прочети повече

Община Горна Малина получи финансиране по проект “Грижа в дома в община Горна Малина“

Община Горна Малина стартира изпълнението на проект № BG05SFPR002-2.001-0224-C01 “Грижа в дома в община Горна Малина” по процедура „Грижа в дома“ от Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027

Прочети повече