Търг с явно наддаване за продажба

Със Заповед № 352 от 29.11.2023 год. на кмета на общината е обявен за провеждане търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II

Прочети повече