Заповед №109 от 02.04.2023 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем

Заповед №109 от 02.04.2023 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем – изтегли

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем

Заповед № 372 от 14.12.2023 год. на Кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – обособена част от имот –

Прочети повече

Търг с явно наддаване за отдаване под наем

Заповед № 371 от 14.12.2023 год. на Кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – обособена част от имот –

Прочети повече

Търг с явно наддаване за продажба

Със Заповед № 06 от 08.01.2024 год. е открит повторен публичен търг за провеждане търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II /отреден

Прочети повече