Комисии

Постоянна комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция

Емил Христов Найденов – председател

Александър Цветков Михов – член

Величка Ангелова Ангелова – член

Димитър Николов Нарлийски – член

Иван Николов Ников – член

Постоянна комисия по финанси, данъчна политика и бюджет

Димитър Николов Нарлийски – председател

Ивайло Митков Илиев  – член

Иванка Младенова Младенова –член

Йонко Димитров Димитров – член

Светослав Иванов Цветков – член

Постоянна комисия по социални дейности и здравеопазване

Татяна Павлова Тодорова – председател

Димитър Николов Нарлийски – член

Йонко Димитров Димитров –член

Милена Михайлова Иванова – член

Първолетка Петкова Янакиева – член

Постоянна комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите

Иван Николов Ников – председател

Величка Ангелова Ангелова – член

Ивайло Митков Илиев – член

Първолетка Петкова Янакиева – член

Татяна Павлова Тодорова – член

Постоянна комисия по образование, спорт и туризъм

Иванка Младенова Младенова – председател

Величка Ангелова Ангелова – член

Емил Христов Найденов – член

Николай Атанасов Стоилов – член

Светослав Иванов Цветков – член

Постоянна комисия по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната среда

Николай Атанасов Стоилов – председател

Александър Цветков Михов – член

Емил Христов Найденов – член

Ивайло Митков Илиев –член

Милена Михайлова Иванова – член

Постоянна комисия по култура и вероизповедание и младежки дейности

Йонко Димитров Димитров – председател

Александър Цветков Михов –член

Милена Михайлова Иванова – член

Първолетка Петкова Янакиева – член

Татяна Павлова Тодорова –член