Комисии

Комисии за мандат 2023 – 2027:

Постоянна комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция

Емил Христов Найденов – председател

Димитър Николов Нарлийски – член

Кирил Атанасов Николов – член

Милчо Иванов Михайлов – член

Иван Николов Ников – член

Постоянна комисия по финанси, данъчна политика и бюджет

Димитър Николов Нарлийски – председател

Иванка Младенова Младенова – член

Величка Ангелова Ангелова –член

Силвия Георгиева Тодорова – член

Светослав Иванов Цветков – член

Постоянна комисия по социални дейности и здравеопазване

Малвина Асенова Стефанова – председател

Ивайло Митков Илиев – член

Милчо Иванов Михайлов –член

Димитър Георгиев Димитров – член

Димитър Николов Нарлийски – член

Постоянна комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите

Силвия Георгиева Тодорова – председател

Величка Ангелова Ангелова – член

Ивайло Митков Илиев – член

Иван Николов Ников – член

Емил Христов Найденов – член

Постоянна комисия по образование, спорт и туризъм

Иванка Младенова Младенова – председател

Димитър Георгиев Димитров – член

Малвина Асенова Стефанова – член

Силвия Георгиева Тодорова – член

Светослав Иванов Цветков – член

Постоянна комисия по транспорт, електроснабдяване, ВиК, селско и горско стопанство и опазване на околната среда

Иван Николов Ников – председател

Кирил Атанасов Николов – член

Милчо Иванов Михайлов – член

Николай Атанасов Стоилов – член

Светослав Иванов Цветков – член

Постоянна комисия по култура и вероизповедание и младежки дейности

Николай Атанасов Стоилов – председател

Иванка Младенова Младенова –член

Малвина Асенова Стефанова – член

Емил Христов Найденов – член

Ивайло Митков Илиев –член