Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост

Обява

Заповед № 356 от 29.10.2020 год. на Кмета на община Горна Малина

Заповед № 385 от 07.12.2020 год. на Кмета на община Горна Малина за определяне на наемател