Търг с явно наддаване на 05.07.2022 год.

Заповед № 130 от 30.05.2022 год. на Кмета на общината за откриването на търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – частна общинска собственост: помещение от 18 кв. м., санитарен възел от 2 кв. м. и 6% от общото помещение, разположени на първия етаж от масивна двуетажна сграда /Битов комбинат/, изградена в УПИ IX, в кв. 17

Заповед № 172 от 07.07.2022 год. на Кмета на общината за определяне на наемател, след проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот – частна общинска собственост: помещение от 18 кв. м., санитарен възел от 2 кв. м. и 6% от общото помещение, разположени на първия етаж от масивна двуетажна сграда /Битов комбинат/, изградена в УПИ IX, в кв. 17