Заповед № 185 от 02.06.2021 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване