Покана

за публично обществено обсъждане на предложение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Горна Малина

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 11.06.2024 г. ( вторник) от 10:00 часа в общинската администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9, на публично обществено обсъждане на проекта на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Горна Малина.

Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища, изменения и допълнения на проекта на Наредбата на e-mail адреса: gmalina@gornamalina.eu или на адрес: с. Горна Малина, пл. „Родолюбие“ № 1, в Центъра за административно обслужване.