II форум „Образование на бъдещето“ 24 март 2024 г. от 10:30 часа

Частно основно училище Космос”, с. Осойца, община Горна Малина, област Софийска организира II форум „Образование на бъдещето“ 24 март 2024 г. от 10:30 часа.
Форумът е безплатен и отворен за всички желаещи да присъстват на лекциите и съпътстващите работилници за деца и възрастни в сутрешната и следобедната сесия.