Отчетно събрание на Сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015”

На 15 март 2024 г. от 15:00 часа в зала № 9, ет. 2 на Община Горна Малина, пл. „Родолюбие” № 1, с. Горна Малина, община Горна Малина, Софийска област, ще се проведе отчетно събрание на Сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015”