Важно за участниците от Горна Малина в конкурса „Домашно вино с традиции в община Горна Малина“ 08 – 17.02.2024 год.

Производителите на домашно вино от Горна Малина получават стъклени стерилизирани бутилки с капачки в Общинска администрация Горна Малина, зала № 1,  в които да напълнят винените проби до горе, за да няма въздух, след което ги предават в общината за дегустация от журито до 14.02.2024 г. (сряда). Изчакват общинския администратор да кодира бутилката и да впише в съответната таблица за категория вино имената на производителя, сортовете грозде, телефонен номер за контакт и възраст на производителя.

Очакваме Ви!