Отворена среща между кмета на община Горна Малина инж. Ангел Жиланов, Общински съвет и хора от общината

В петък  – 24.11.2023 год. от 18:00 ч. се проведе отворена среща между кмета на община Горна Малина инж. Ангел Жиланов, Общински съвет и хора от общината. Бяха обсъдени теми, като разширяване на детската градина и училището, подобряване на инфраструктурата, водоснабдителната мрежа и уличното осветление. Продължаване на социалните проекти, закупуването на нова специализирана техника, разделното събиране на органични отпадъци.
В добронамерен диалог и обсъждането на конкретни въпроси, поставени от активното гражданско общество, премина почти двучасовата среща на пл. Родолюбие №1.