Общественото обсъждане на Анализа на потребностите на Община Горна Малина от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги

На основание чл. 49, ал. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги, във връзка с чл. 46, ал. 1, Община Горна Малина публикува Анализ на потребностите от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Предложения по представения анализ могат да бъдат изпращани в срок до 11.11.2023 г. /събота/ на e-mail: m.krasteva@gornamalina@eu.

Общественото обсъждане на Анализа на потребностите на Община Горна Малина от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет ще се проведе на 09.11.2023 г. /четвъртък/ от 15 ч. в сградата на Община Горна Малина, адрес: с. Горна Малини, пл. „Родолюбие“ № 1, ет. 2, зала № 9.

Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво

Предложение за национална карта на социалните услуги

Анализ и Карта на потребностите от социални услуги на Община Горна Малина