Обществено обсъждане на проекта на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на община Горна Малина

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 21.09.2023 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9, на публично обществено обсъждане на проекта на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на община Горна Малина.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодeкс, чрез настоящото публикуване се предоставя възможност заинтересованите лица да направят предложения и становища по настоящия проект на Наредба.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани и в деловодството на Община Горна Малина на адрес: с. Горна Малина, пл. „Родолюбие“ № 1 или на следния електронен адрес: gmalina@gornamalina.bg.

Срокът за предложения и становища е 30-дневен считано от датата на публикуване на проекта.