Заповед №214 от 28.06.2023 год. на кмета на общината за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем