Обявление

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 и чл. 28 от Закона за нормативните актове в 30 дневен срок, считано от 27.06.2023 г. до 26.07.2023 г. включително, всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения проект на НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В.
На 27.07.2023 г. (четвъртък) от 10:00 часа в общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9 се канят всички заинтересовани граждани за обсъждане на предложения проект.