„Подготовка на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Елин Пелин – Горна Малина“

ПРОЕКТ: „Подготовка на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Елин Пелин – Горна Малина“

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО Договор № BG06RDNP001-19.610-0037-C01

 

ПОКАНА

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ:

„Подготовка на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ „Елин Пелин – Горна Малина“

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ЕЛИН ПЕЛИН – ГОРНА МАЛИНА“

ВИ

 КАНИ ДА ПРИСЪСТВАТЕ НА

ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ

ОТКРИВАЩАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СЕЛО

РАВНО ПОЛЕ, В РЕСТОРАНТА НА ГОЛФ КЛУБ „Света София“

 

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ 10.05.2023г.

ОТ 10:00ч.

 

ОТГОВОРЕН ОРГАНИЗАТОР НА СЪБИТИЕТО:

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ЕЛИН ПЕЛИН – ГОРНА МАЛИНА“

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!