От 09.05.2023 г. стартира разделното събиране  на растителни биоотпадъци от домакинствата на територията на община Горна Малина

Разделното събиране на биоотпадъци е важен елемент от грижата за чиста околна среда, по-малко количество депонирани отпадъци и повече спестени ресурси. Разделно събраните биоотпадъци се превръщат в ценен компост – храна за почвата, органичен почвен подобрител или от тях се произвежда био-газ.
Призоваваме гражданите да събират разделно образуваните растителни биоотпадъци – цветя, трева, сено, листа, отпадъци от подрязване на храсти – напълно нарязани и надробени /без едри клони/ в полиетиленови чували. Пълните чували да се поставят до най-близкия контейнер за битови отпадъци в деня, предхождащ деня за транспортирането им. Разделно събраните биоотпадъци ще се транспортират два пъти седмично, с техника на фирмата за сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно следния график:
– във вторник – Горна Малина, Байлово, Белопопци, Гайтанево, Априлово и Долна Малина;
– в сряда – Стъргел, Горно Камарци, Долно Камарци, Осойца, Негушево, Макоцево, Чеканчево, Саранци.