Обявление

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 и чл. 28 от Закона за нормативните актове в 30 дневен срок, считано от 02.05.2023 г. до 02.06.2023 г. включително, всички заинтересовани лица могат да подават становища, предложения и възражения относно изготвения ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА (2023 – 2025).
На 05.06.2023 г. (понеделник) от 10:00 часа в общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9 се канят всички заинтересовани граждани за обсъждане на предложения Проект.