Заповеди № 84 и 85 от 29.03.2023 год. на кмета на общината за определяне на лицето, спечелило търга с явно наддаване