Поздравителен адрес

Уважаеми самодейци и деятели на любителското художествено творчество,
Денят на самодееца е празник на всички Вас – ден на българския талант, на българския дух, на любовта към творчеството, на непресъхващия стремеж на човека към красота и съвършенство.
Читалищата в община Горна Малина съхраняват взаимовръзката на настоящето ни с миналото, с традициите, с образователния процес, с културата и благотворителността. Българското читалище има своята завоювана позиция за работа в подкрепа на местните общности и през годините е спечелило доверието и признанието на хората.
Приемете моята почит и дълбоко преклонение към вашата всеотдайност и любов към изкуството, към „всичко българско и родно“! Бъдете живи и здрави, предайте своята любов към българското художествено творчество на младите, за да свети през вековете уникалната ни българска култура. Продължавайте да работите всеотдайно и да ни радвате с проявите си! Продължавайте да развивате духовния потенциал на децата и младите хора, за да се предават и пазят обичаите на родния ни край!
За бъдещите Ви изяви – пожелания за много отличия, признание и радост!

С уважение:
Камелия Христова
Председател на Сдружение на Читалищата в Община Горна Малина – 2015
01.03.2023 г.