Заповед № 02 от 06.02.2023 год. на кмета на общината за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване