Настъпване на пожароопасен сезон във всички земеделски територии, считано от 05.06.2024 год.

Заповед № РД-04-44 от 20.05.2024 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – София област относно настъпването на пожароопасен сезон във всички земеделски територии, считано от 05.06.2024 год. до 31.10.2024 год.