Съобщение

Уведомяваме собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 20.02.2024 г. в с. Горна Малина от 09:30 ч. до 11:00 ч. пред сградата на общинската администрация ще се извършват годишни технически прегледи.

За допълнителна информация:
инж. Станка Велева – 0884 930745
инж. Йордан Александров – 0886 822216