Съобщение

Уведомяваме собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на
10.04.2024 г. в с. Горна Малина от 09:30 ч. до 11:00 ч. пред сградата на общинската администрация
10.04.2024 г. в с. Долна Малина от 11:30 ч. до 13:00 ч. пред кметството на с. Долна Малина ще се извършват годишни технически прегледи.

За допълнителна информация:
инж. Станка Велева – 0884 930745
инж. Йордан Александров – 0886 822216