Прием на деца за 2022/2023 учебна година в ДГ „Вяра, Надежда, Любов“

На основание Наредбата за условията за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на Община Горна Малина, приета с решение Решение № 24 по протокол № 1 от 25.02.2022 г. на ОбС Горна Малина, Ви уведомяваме, че сроковете за подаване на заявления за прием на деца за учебната 2022/2023 година, в яслена и І възрастова група към ДГ “Вяра,Надежда,Любов“ Горна Малина са:

– От 01.05 до 30.06.2022 год;

– От 01.11 до 30.11.2022 год.

За повече информация: https://dg.gornamalina.org/