Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

 

Проект

Реализация

„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина и с. Белопопци, общ. Горна Малина – Етап 2, с. Горна Малина” Проектът е със сключен Договор за БФП с № 14 768 от 30.07.2021 год., със срок на изпълнение не по-късно от 30.07.2024 год. и с максимален размер на БФП до 1 711 604,56 лева.