Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 год.

Проект

Реализация

„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG05FMOP001-5.001-0195 от 30.03.2021 год., със срок на изпълнение до 30.09.2022 год. и с общата стойност на верифицираните разходи в размер на 137 652,78 лева.