Планирани прекъсвания за 10, 11 и 12 май 2022 от Електроразпределителни мрежи Запад АД

По-долу са изброени населените места, в части от които предстоят планирани дейности за развитие и поддържане на електроразпределителната мрежа. Те са съпроводени с прекъсвания на електрозахранването. Възможно е посочените планирани прекъсвания да бъдат съпътствани с кратковременни оперативни превключвания, като дружеството се стреми да ги провежда през нощта, когато се засягат най-малък брой активни потребители. Оперативните превключвания са свързани с промяна на схемата на захранване и се провеждат с цел опазване живота и здравето на служителите. Поради особеностите на електроразпределителната мрежа се провеждат и оперативни превключвания, които не са обвързани с графиците за планирани прекъсвания. Обявените прекъсвания не се отнасят за целите райони, а за части от тях. Информация дали конкретен адрес попада в обсега на планираните прекъсвания и продължителността им може да се намери на адрес: Забележка: www.ermzapad.bg

община ГОРНА МАЛИНА – 10.05.2022 г.
– част от АПРИЛОВО – от 08:01 до 17:00
– част от ДОЛНА МАЛИНА – от 08:01 до 17:00
– част от ДОЛНО КАМАРЦИ – от 09:01 до 16:16

община ГОРНА МАЛИНА – 11.05.2022 г.
– част от АПРИЛОВО  – от 09:01 до 16:00
– част от ГОРНА МАЛИНА – от 16:30 до 17:00
– част от ГОРНО КАМАРЦИ – от 07:31 до 17:00
– част от ДОЛНО КАМАРЦИ – до 07:31 до 17:00
– част от НЕГУШЕВО – от 07:31 до  17:00
– част от ОСОИЦА – от 07:31 до 17:00
– част от САРАНЦИ – от 07:16 до 17:00
– част от СТЪРГЕЛ – от  07:31 до 17:00

община ГОРНА МАЛИНА – 12.05.2022 г.
– част от АПРИЛОВО  – от 09:01 до 16:00
– част от ДОЛНО КАМАРЦИ – от 09:01 до 16:16