Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013 год.

Проект

Реализация

„Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни” Проектът е изпълнен и отчетен през м. октомври 2013 год. Общата стойност на верифицираните разходи е в размер на 267 883,02 лв.
„Подобряване на управлението, организацията и функциите на общинска администрация Горна Малина” Проектът е изпълнен и отчетен през м. май 2014 год. Общата стойност на верифицираните разходи е в размер на 79 876,67 лв.
„Повишаване професионалния капацитет на общинска администрация Горна Малина” Проектът е изпълнен и отчетен през м. август 2014 год. Общата стойност на верифицираните разходи е в размер на 81 703,47 лв.