Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 год.

Проект

Реализация

„Укрепване на свлачище в с. Стъргел” Проектът е изпълнен и отчетен. Общата стойност на верифицираните разходи е в размер на 136 463,55 лв.
„Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в Община Горна Малина” Проектът е изпълнен и отчетен през м. февруари 2014 год. Общата стойност на верифицираните разходи е в размер на 999 734,39 лв.
„Почистване, укрепване и коригиране на профила на река Макоцевска в землището на село Горна Малина” Проектът е изпълнен и отчетен през м. декември 2013 год. Общата стойност на верифицираните разходи е в размер на 975 980,84 лв.