„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми от квотата на община Горна Малина”

Приложения