Заповед №238 / 25.06.2024 г. за забрана използването на питейна вода за непитейни нужди

Заповед