Заповед №210 / 05.06.2024 г. за осигуряване условия за нормално протичане на изборния ден